Toshinori Kinoshita, Nagoya University
Toshinori Kinoshita
Nagoya University